Herformulering en innovatie

Herformulering en innovatie


Convenant herformulering vleeswaren 2013-2015
De VNV heeft met de koepelorganisatie voor retailbedrijven,het CBL, een convenant afgesloten dat tot doel heeft om door het herformuleren van vleeswaren een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid (verzadigde) vetten en zout (natrium) in vleeswaren. Beide partijen zetten zich gezamenlijk in om de samenstelling van gekookte enkelvoudige, gekookte samengestelde en rauwe samengestelde vleeswaren te verbeteren. Verbetering vindt plaats door het gemiddelde natriumgehalte van producten binnen deze productgroepen met 10% te reduceren. Daarnaast zal het verzadigd vetgehalte van producten binnen de productgroep gekookte samengestelde vleeswaren met 5% gereduceerd worden.

     

Phytome project
Het Europese project Phytome (Phytochemicals to reduce nitrite in meat products) is een initiatief van een aantal Europese vleeswarenorganisaties (waaronder de VNV), bedrijven en kennisinstellingen. In dit project is gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve vleesproducten met een sterk verminderde hoeveelheid nitriet en toevoeging van fytochemicaliën ter bevordering van een betere darmgezondheid.

Hieronder vindt u de definitieve flyer over het Phytome project waarin een beknopt overzicht van de inhoud en de resultaten wordt gegeven.

     

  • Afspraken die de supermarkten en de vleeswarenproducenten hebben gemaakt om het zoutgehalte en het verzadigd vetpercentage te verlagen zijn ruimschoots gehaald. De gemiddelde hoeveelheid zout is in twee jaar met iets meer dan 20% gedaald.
    9 december 2015  |Verenigingsnieuws

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]