Subsidies

Subsidies


In de vleeswarensector is een aparte CAO (CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie) afgesloten voor de scholing en ontwikkeling van werknemers en werkgevers in de sector. In deze CAO is geregeld dat werkgevers subsidies kunnen aanvragen, zodat huidige én nieuwe medewerkers opleidingen kunnen volgen. Bedrijven zijn verplicht om dan vooraf een opleidingsplan op te stellen.
 
De werkgever zorgt voor het praktijkonderwijs en de mogelijkheid om vakonderwijs te volgen. De werknemer levert een leerprestatie. Cursusgeld, reisgeld en de kosten van leermiddelen worden door de werkgever gecompenseerd.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van subsidies, de subsidievoorwaarden en het Toetsingskader.

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]