Arbocatalogus

Arbocatalogus


Het werken in de vleeswarenindustrie is niet zonder gevaren. Deze arborisico's zijn te voorkomen. Op de arbocatalogus-site staan richtlijnen en oplossingen waardoor de veiligheid van werknemers verbeterd kan worden.
Bij Richtlijnen staan voorschriften en aanwijzigen beschreven om arbo-risico's aan te pakken. De Goede praktijken laten zien hoe (andere) bedrijven omgaan met arborisico's.

Werkgroep Arbocatalogus
Er is ook een werkgroep Arbocatalogus opgericht. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de werkgevers en werknemers en komt regelmatig bijeen om de actualiteiten uit de sector te bespreken. Ook nieuwe onderwerpen voor de Arbocatalogus worden hier uitgewerkt en daarna gepubliceerd op de website.

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]