Dierenwelzijn

Dierenwelzijn


De leden van de VNV maken bij het produceren van hun producten ook gebruik van grondstoffen van dierlijke oorsprong. Mede hierdoor hebben bedrijven ook direct en indirect te maken met het welzijn van dieren. Niet alleen de bedrijven zelf, maar ook consumenten als maatschappelijke organisaties stellen in toenemende mate eisen ten aanzien van het welzijn van dieren aan producenten.

Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor in eerste instantie voor in de keten ligt (bij de veehouders en de slachterijen) zal de VNV haar marktkracht gebruiken om gewenste ontwikkelingen op dit terrein extra te stimuleren. In de markt zijn inmiddels al veel initiatieven genomen om nieuwe welzijnsconcepten zoals het sterrensysteem van de Dierenbescherming te ontwikkelen. Consumenten hebben steeds meer de mogelijkheid om een bewuste keuze te maken.

                   

Import grondstoffen uit het buitenland
Bedrijven die gebruik maken van grondstoffen uit het buitenland hebben in de selectie van leveranciers en via hun leveringsvoorwaarden waarborgen ingebouwd dat het ingevoerde product volgens de wettelijke én wenselijke normen rond dierenwelzijn is geproduceerd. De betreffende leveranciers zijn door de EU erkend en staan onder toezicht van nationale veterinaire autoriteiten. Door het borgen van dierenwelzijn in de afspraken met de leveranciers draagt onze sector actief bij aan het daadwerkelijk verbeteren van de omstandigheden waarin dieren in deze landen worden gehouden en vervoerd.

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]