Dossiers

De VNV behartigt de belangen van haar leden op een breed terrein. Het accent van de activiteiten ligt op drie algemene beleidsthema’s. Over deze onderwerpen worden ten behoeve van het bestuur en de leden standpunten geformuleerd en informatie verzameld en verspreid. In een enkel geval is voor een thema een adviescommissie ingesteld, waarin experts van de leden deelnemen.


Op het ledennet is de beschikbare informatie binnen deze thema's nader uitgewerkt in concrete dossiers. Deze dossiers bieden relevante (basis) achtergrondinformatie, verwijzingen naar relevante wet en regelgeving en specifieke nieuwsberichten.