Energie

Energie


De VNV heeft samen met de vier andere brancheorganisaties in de vleessector een meerjarenafspraak met de overheid gemaakt over een energie-efficiëntie verbetering van 30% te behalen in 2030 ten opzichte van 2008. Aanvullend wil de sector dat 20% van de gebruikte energie in 2030 uit duurzame bronnen is gewonnen. Deze afspraak is een vervolg op de eerdere meerjarenafspraak die al tot een aanzienlijke vermindering in het gebruik van energie in de sector heeft geleid.

           

Routekaart
Om dit doel te bereiken is onlangs een Routekaart opgesteld Met behulp van deze routekaart wordt aan de hand van vijf deelprojecten onderzocht hoe de sector in 2030 de gewenste doelen kan realiseren en daarnaast ook stappen kan zetten in het optimaal recyclen van reststromen. De komende periode worden projecten opgestart op de thema’s: koelen en vriezen, keteninnovatie en het valoriseren van reststromen.

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]