Algemeen Arbeid

Algemeen Arbeid


De VNV hecht veel waarde aan goed werkgeverschap binnen de bedrijven en aan goede arbeidsverhoudingen binnen de vleeswarensector. De VNV heeft regelmatig overleg met de vakbonden, overheid en andere stakeholders over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en over belangrijke onderwerpen als arbeidsomstandigheden, flexarbeid en scholing. Sociale partners hebben gezamenlijk een sociaal secretariaat ingesteld die hen hierin ondersteunt. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier voor vragen en informatie terecht. Ook kunnen zij gebruik maken van de informatie op de site www.vleeswarenwerkt.nl

Arbeidsmarkt
In de vleeswarensector werken circa 3.000 werknemers in bijna 100 bedrijven. De arbeidsvoorwaarden voor deze medewerkers zijn gebaseerd op de CAO voor de vleeswarenindustrie. Daarnaast wordt ook personeel ingehuurd via uitzendorganisaties. VNV leden maken alleen gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus uit het register www.normeringarbeid.nl Dit register is samen met de uitzendbranche en vakbonden opgezet om erop toe te zien dat deze uitzendbureaus zich aan de wet houden.

Arbeidsvoorwaarden
De afspraken over de arbeidsvoorwaarden in de branche zijn vastgelegd in de CAO voor de vleeswarenindustrie. Dit betreft onderwerpen als arbeidstijden, lon, verlof etc. Daarnaast vallen werknemers automatisch onder het Pensioenfonds vlees, vleeswaren en gemaksvoeding (VLEP).

Arbeidsomstandigheden
De VNV hecht veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden op het werk. Het werk in de sector vindt vanwege de zorg voor hygiëne en voedselveiligheid veelal plaats in een gekoelde omgeving. Daarnaast wordt er veel met machines gewerkt. Samen met de vakbonden is een Arbocatalogus Vleeswaren ontwikkeld. Hierin zijn ten behoeve van werkgevers en werknemers de risico’s in kaart gebracht en zijn beheersmaatregelen en best practices uitgewerkt. Aan enkele onderwerpen is speciaal aandacht besteed, zoals RSI, machineveiligheid en werkdruk. De Arbeidsinspectie houdt in Nederland toezicht op de arbeidsomstandigheden.

Scholing
Bij het werk in de vleeswarensector wordt veel zorg besteed aan kwaliteit en voedselveiligheid. De werknemers worden regelmatig op dit terrein bijgeschoold. Daarnaast zijn goede scholingsfaciliteiten ook belangrijk voor de werving en doorstroming van personeel. Het gaat hierbij dan niet alleen om functiegebonden opleidingen maar ook om niet functiegebonden opleidingen. Bedrijven en werknemers kunnen via het opleidingsfonds een deel van de kosten vergoed te krijgen.

  • De AKSV, VNV, VSV en COV hebben vorige week in het rustieke Vrij in Culemborg samen met het bureau Edusafe trainingen en opleidingen uit Den Haag een geslaagde bijeenkomst over de RI&E georganiseerd. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is
    27 juni 2018  |Verenigingsnieuws

  • Op 24 december 2015 zijn de premiepercentages voor 2016 van VLEP bekend gemaakt op de website van VLEP. Op basis van afspraken tussen Cao-partijen in de Vleeswarenindustrie, gemaakt in de zomer van 2015, gaat het werknemersdeel van de premie voor de sector
    15 januari 2016  |Verenigingsnieuws

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]