VNV-Nieuws

 • Een plantaardig voedingspatroon vergroot de kans op tekorten aan ijzer, calcium, vitamine B12, D en zink. Vooral kinderen, ouderen en zwangere vrouwen lopen risico’s als ze dierlijke producten laten staan.
  27 maart 2019  |Verenigingsnieuws

 • Milieu Centraal heeft de tweede benchmark duurzaamheidskeurmerken uitgevoerd, zo schrijft minister Schouten van LNV. Het resultaat is een selectie van elf topkeurmerken, tegenover 13 in de eerste vergelijking in 2016. De ‘toppers’ blinken uit op
  4 maart 2019  |Verenigingsnieuws

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) verwerpt de indeling van vleeswaren in categorie 1 door het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek. Het commentaar van de VNV staat hier.
  21 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • Het Vlees(waren)bedrijfsleven besteed aandacht aan het onderzoeken van nadere beheersmaatregelen rond Hepatitis E virus in de varkensketen.
  14 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • Koning Willem-Alexander en minister Koolmees bezoeken het bedrijf ‘Zandbergen Vleeswaren’. Dit bedrijf zet zich al een paar jaar actief in om statushouders te werven.
  6 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • IARC (WHO) bevindingen over darmkanker in relatie tot vleeswaren zijn niet representatief voor het NL consumptiepatroon. De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) verwerpt de indeling (IARC) van vleeswaren in categorie 1. De kans op
  5 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • Wetenschappers over vlees en kaas: ‘mag het een onsje meer zijn…?’ De consumptie van (flink) meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vlees (en kaas) zou weleens bevorderlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het zou leiden tot minder
  18 september 2018  |Verenigingsnieuws

 • De AKSV, VNV, VSV en COV hebben vorige week in het rustieke Vrij in Culemborg samen met het bureau Edusafe trainingen en opleidingen uit Den Haag een geslaagde bijeenkomst over de RI&E georganiseerd. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is
  27 juni 2018  |Verenigingsnieuws

 • Keurmerken voor voeding, die voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle in de hele keten laten ook in 2017 weer een flinke groei zien.  Inmiddels gaat van elke zeven euro’s, die in de supermarkt aan voeding wordt
  13 juni 2018  |Verenigingsnieuws

 • Onlangs gingen SVO, vakbonden en enkele key spelers in de vlees- en vleeswarenindustrie met elkaar in debat over de instroom van scholieren in het mbo-onderwijs en het bevorderen van het vakmanschap en de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de vlees- en
  30 mei 2018  |Verenigingsnieuws

 • De verkoop van Nederlandse vleeswaren onder een duurzaamheidskeurmerk is in de eerste helft van 2017 verviervoudigd ten opzichte van het jaar ervoor.
  2 januari 2018  |Verenigingsnieuws

 • In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie is onder andere afgesproken dat per 1 december 2017 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2% en dat er een eenmalige uitkering van € 125,- bruto wordt verstrekt.  De
  15 december 2017  |Verenigingsnieuws

 • Sociale partners in de vleeswarenindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao van 18 maanden. De lonen gaan in deze periode met 3,5% omhoog. Daarnaast zijn er o.a. afspraken gemaakt over het vergoeden van de tijd voor hygiënische handelingen,
  12 december 2017  |Verenigingsnieuws

 • Nederlanders aten in 2016 iets meer vlees dan in 2015. Per persoon bedroeg het vleesverbruik (in bruto karkas gewicht) gemiddeld bijna 77 kilo, tegenover 75,4 kilo een jaar eerder.  Hiermee is de dalende trend sinds 2010 gekeerd. Dit staat te lezen in
  23 oktober 2017  |Verenigingsnieuws

 • Vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn er berichten over Hepatitis E. Hierbij wordt verondersteld, dat het virus (type 3) onder meer afkomstig zou kunnen zijn van Nederlandse vlees(waren)producten. Het vraagstuk is bekend in de hele Nederlandse
  23 augustus 2017  |Verenigingsnieuws

 • Woensdag 5 juli jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden en de VNV, waarbij uitgebreid is stil gestaan bij de actuele ontwikkelingen in de
  7 juli 2017  |Verenigingsnieuws

 • Met ingang van 1 maart 2017 is De Menken Keuken uit Sassenheim aspirant lid van de VNV geworden. De Menken keuken is een familiebedrijf met ruim 300 werknemers dat nu door de tweede Menken-generatie wordt geleid. Het bedrijf produceert een breed assortiment
  17 april 2017  |Verenigingsnieuws

 • Het interactieve, cross-mediale communicatieplatform www.vlees.nl heeft een metamorfose ondergaan.De gedegen nieuws- en informatievoorziening over (rood) vlees en de diverse issues is centraal gebleven.In aanvulling op de zorgvuldig opgebouwde
  1 juli 2016  |Verenigingsnieuws

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft er geen begrip voor, dat het Voedingscentrum de productgroep vleeswaren niet langer wil opnemen in de Schijf van Vijf en een sterke voorkeur aan de dag legt voor onbewerkte producten, die het
  22 maart 2016  |Verenigingsnieuws

 • Op 24 december 2015 zijn de premiepercentages voor 2016 van VLEP bekend gemaakt op de website van VLEP. Op basis van afspraken tussen Cao-partijen in de Vleeswarenindustrie, gemaakt in de zomer van 2015, gaat het werknemersdeel van de premie voor de sector
  15 januari 2016  |Verenigingsnieuws

 • Afspraken die de supermarkten en de vleeswarenproducenten hebben gemaakt om het zoutgehalte en het verzadigd vetpercentage te verlagen zijn ruimschoots gehaald. De gemiddelde hoeveelheid zout is in twee jaar met iets meer dan 20% gedaald.
  9 december 2015  |Verenigingsnieuws

 • De vleesector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt.Dat zijn de uitkomsten van de MJA monitor over 2014.
  21 oktober 2015  |Verenigingsnieuws

 • De VNV neemt deel aan het Europese PHYTOME project (Phytochemicals to reduce nitrite in meat products).
  20 maart 2014  |Verenigingsnieuws

« 1 2 2/2 (48)

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.