Nieuwsbericht

IARC niet representief voor consumptie vleeswaren in Nederland
Nieuwsbericht

IARC (WHO) bevindingen over darmkanker in relatie tot vleeswaren zijn niet representatief voor het NL consumptiepatroon. De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) verwerpt de indeling (IARC) van vleeswaren in categorie 1. De kans op (darm)kanker is complex en hangt niet af van één enkel attribuut of voedingsstofje. Er spelen meer factoren, zoals leeftijd, genetica, dieet, leefomgeving en leefstijl.

Verschil tussen gevaar en risico
Het is niet een individuele groep van producten die het risico voor de volksgezondheid bepaalt, maar het hele eet- en leefpatroon. Het IARC onderzoek kwalificeert het gevaar op kanker op basis van mondiale onderzoekresultaten. Maar daarbij is vooral gekeken naar bepaalde stoffen in vleeswaren bij een overmatige consumptie, zonder inschatting te maken van het werkelijke risico.

Vleeswaren passen prima in gebalanceerd dieet
Nederlanders zijn gematigde vleeswaren eters, met gemiddeld rond de 20 gram vleeswaren per dag. Dit is beduidend lager dan wat als overmatig wordt gezien (meer dan 50 gram per dag).
Vleeswaren zijn producten met een lange traditie en grote verscheidenheid en bevatten belangrijke voedingsstoffen, zoals proteïnen, vitaminen en ijzer. Een bescheiden consumptie van vlees en vleeswaren past daarmee ook volgens het Voedingscentrum en diëtisten prima in een gezond en gevarieerd dieet.

Vlees.nl
Algemene achtergrondinformatie lees je op de website Vlees.nl.


5 februari 2019  |VerenigingsnieuwsU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.