Nieuwsbericht

Duurzame keurmerken in 2021 hoogste aandeel ooit
Nieuwsbericht

Het aandeel van producten met een duurzamer keurmerk binnen de totale foodomzet in supermarkten blijft gestaag doorgroeien. Ook in 2021 groeide de omzet in duurzamere producten sterker dan de totale foodomzet in supermarkten waardoor het hoogste aandeel ooit werd behaald. Over het hele jaar gezien wordt al 21% van de totale foodomzet gerealiseerd door producten met een duurzamer keurmerk. De verduurzaming van de voedselverkopen is dus een trend die doorzet.

In 2021 is de totale supermarktomzet iets gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar 2020, waarin de verkopen in supermarkten extreem hoog waren als gevolg van de Corona maatregelen. Producten met een duurzamer keurmerk daalden ook iets in totale omzet (-1,2%), maar minder sterk dan de totale foodomzet (-2,1%), waardoor het aandeel van duurzamere keurmerken verder toeneemt. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

“De groei in aandeel zal verder doorzetten de komende jaren”, verwacht Maurits Steverink, Ketenmanager. “Dit onder andere door de algehele omschakeling van kip naar het Beter Leven Keurmerk met 1 ster. Op dit moment bestaat ruim 20% van de kip uit producten met een Beter Leven Keurmerk en dit zal naar 100% gaan eind 2023. Daarnaast zal ook de warme belangstelling voor biologisch vanuit de markt, de EU en de Nederlandse overheid een positief effect hebben.”

Met een ‘duurzaam-aandeel’ van ruim 81% blijft eieren de meest duurzame categorie. Vis is echter aan het inlopen. In deze categorie bestond in 2021 ook al ruim 79% van alle verkopen uit producten met een duurzamer keurmerk. Koffie/thee is de derde grootse categorie in omzetaandeel met 49,6%. Binnen vlees en vleeswaren groeide het duurzaamheidsaandeel naar 44,1%.

De groei in duurzamere omzet in de productgroep  “overig food” in 2021 wordt gedreven door de groei in babyvoeding, snoep, koek&biscuit, ijs en dranken.

Het Beter Leven keurmerk blijft veruit het grootste keurmerk met € 2,7 miljard omzet, maar  de keurmerken ASC en Biologisch laten de sterkste groei zien over het afgelopen jaar 2021 met resp. +5,4% en +0,5%.

Figuur 1: Ontwikkeling van het omzetaandeel van duurzamere keurmerken binnen de totale omzet van Supermarkten (inclusief online, exclusief Hard Discount) 2017-2021,

Voor meer detailinformatie zie bijlage: keurmerken rapport FY 2021


20 april 2022  |VerenigingsnieuwsU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.