Nieuwsbericht

Zorgen over mondiale marktontwikkelingen varkensvlees
Nieuwsbericht

Europese vleeswarenindustrie bezorgd over marktontwikkeling varkensvlees
De vereniging voor de Europese vleeswarenindustrie (Clitravi), is bezorgd over de recente scherpe stijging van de prijs van varkensvlees in Europa. Varkensvlees is de belangrijkste grondstof voor de Europese vleeswarenindustrie. Alle aangesloten organisaties waaronder de VNV hebben tijdens de jaarvergadering in Salzburg gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen voor de gehele industrie. De Europese vleeswarenindustrie doet een dringend appèl aan ketenpartners om deze extra kosten samen fair te verdelen.

Stijging marktvraag China
Als gevolg van de scherpe stijging van de Chinese vraag naar varkensvlees door de sterk dalende lokale productie is de wereldwijde prijs van varkensvlees op dit moment 30% boven het niveau van begin januari 2019. In China vindt ongeveer de helft van de wereldproductie van varkensvlees plaats. Clitravi verwacht dat het marktbeeld in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk nog verder zal verslechteren. Dit heeft grote impact op andere sectoren in de vleesverwerkende industrie. De kosten van de grondstof voor de verwerkende industrie vertegenwoordigen ongeveer 50% en in sommige gevallen zelfs 75% van de totale productiekosten.

Langdurige impact
Clitravi vindt het belangrijk dat de gehele productieketen begrijpt dat het hier niet gaat om een tijdelijke situatie, maar dat deze situatie nog lang zal aanhouden. Clitravi en haar leden zullen overleg plegen met andere ketenpartners en Europese en nationale overheden om deze zorgen kenbaar te maken en gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Clitravi voorzitter Robert Volut zei: “er was sprake van een enorme consternatie tijdens de ledenvergadering, deze situatie is immers een potentiële bedreiging voor bedrijven, banen en voorziening in het levensonderhoud in de Europese industrie”.

Ook de VNV luidt de noodklok geluid voor de gevolgen voor de Nederlandse vleeswarenindustrie. Het lijkt erop dat speculanten vandaag al voorsorteren op de verdere ontwikkeling van de vraag uit China. Kennelijk worden grote hoeveelheden varkensvlees in heel Europa opgekocht en in koel- en vrieshuizen opgeslagen. De beschikbaarheid van vlees als grondstof voor de productie van vleeswaren komt daarmee onder grote druk.

Voorzitter Jos Goebbels van de VNV deelt de zorg over de lange termijn effecten voor de gehele vleeswarenindustrie: “Ik vrees dat de consument bij een te hoge prijs op zoek gaat naar (goedkopere) producten die minder duurzaam geproduceerd zijn of zelfs zal uitwijken naar andere minder gezonde alternatieven voor vleeswaren. Dit zal effect hebben op onze gehele industrie; op de continuïteit van de vaak nog karakteristieke mkb-bedrijven en op de werkgelegenheid van de circa 4.000 werknemers in Nederland” aldus Goebbels.

Voor meer informatie: Richard van der Kruijk – 06-20955823 / info@vleeswarenindustrie.nl


15 april 2019  |PersberichtenU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.